Chính sách tích điểm khách hàng

Chính sách tích điểm khách hàng

Chính sách tích điểm khách hàng

 

 

 

Thứ 5, 31.03.2022

 

CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM

 

Áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2022.

 

Hình thức đăng ký mã khách hàng

 

Đối tượng

: Tất cả khách hàng lần đầu tới mua hàng

Thông tin yêu cầu

: Tên khách hàng – Số điện thoại

Bảo mật thông tin

: Tất cả thông tin sẽ được bảo mật tại hệ thống dữ liệu của công ty.

 

Chính sách ưu đãi khi mua hàng

Tỷ lệ quy đổi tích điểm

50,000 đ

 = 1 điểm

1 điểm

 = 500 đ

Thời gian bắt đầu sử dụng

: 1 ngày sau khi đăng ký mã khách hàng

 

 

 

 

Ưu đãi hóa đơn dành cho khách hàng đã đăng ký

  • Hóa đơn từ 250,000đ đến dưới 500,000đ – Giảm 15,000đ.
  • Hóa đơn từ 500,000đ đến dưới 1,000,000đ – Giảm 25,000đ.
  • Hóa đơn từ 1,000,000đ đến dưới 1,500,000đ – Giảm 40,000đ.
  • Hóa đơn từ 1,500,000đ trở lên – Giảm 60,000đ.

 

Lưu ý:

 

  • Ưu đãi hóa đơn được áp dụng bắt đầu từ lần mua thứ 2.
  • Mỗi khách hàng được áp dụng 1 lần ưu đãi/1 hóa đơn/1 lần mua.

(Trong cùng 1 thời điểm mua, ưu đãi được áp dụng cho tổng tất cả hóa đơn cộng gộp của 1 khách.)

 

Điểm tích lũy và Ưu đãi hóa đơn

Khách hàng có thể áp dụng đồng thời “Điểm tích lũy” và “Ưu đãi hóa đơn” trên 1 hóa đơn/ lần mua.

 

 

 

 

Copyright © 2024 Trầm Hương Thiện Thanh. All rights reserved.